Konstruowanie prostej prostopadłej i równoległej

Konstrukcja prostej m, prostopadłej do prostej k przechodzącej przez punkt A (punkt A nie należy do prostej k):

  1. Początkowo mamy prostą k i punkt A. Rozstawiamy nogi cyrkla na odległość większą niż od punktu A do prostej k i zaznaczamy łukami punkty przecięcia z prostą k. Powstają nam punkty F i G.

  2. Nie zmieniając rozstawu cyrkla (tutaj jak zmienimy to nic się nie stanie, ale łatwiej nie zmieniać) oznaczamy łuki nad prostą i pod nią stawiając nóżkę cyrkla w punkcie F, a potem G, tak aby łuki przecięły się na górze w punkcie A, a na dole utworzyły punkt B.

  3. Teraz wystarczy poprowadzić prostą przez punkty A i B i to będzie nasza prosta m. Jest ona prostopadła do prostej k i przechodzi przez punkt A.


Konstrukcja prostej m równoległej do prostej k przechodzącej przez punkt A (punkt A nie należy do prostej k):

  1. Konstruujemy prostą n prostopadłą do prostej k przechodzącą przez punkt A - dokładnie tak jak w akapicie poprzednim.

  2. Teraz stawiamy nóżkę cyrkla w punkcie A i zaznaczamy łukiem punkty przecięcia z prostą n. Powstają nam punkty B i C.

  3. Zwiększamy rozstaw cyrkla i rysujemy łuki z prawej i lewej strony prostej n stawiając nóżkę cyrkla w punkcie B, a potem C. W miejscach przecięcia łuków powstają nam punty D i E

  4. Teraz wystarczy połączyć punty D i E prostą m i to będzie nasza prosta równoległa do prostej k i przechodząca przez punkt A.


Czegoś nie ma?
Nie rozumiesz?
Napisz!


Przepraszamy - aktualnie nie ma zadań do tej lekcji


Początek strony
egzamin gimnazjalny i matura z tangens.pl

tematy ¤ konto ¤ forum ¤ faq ¤ zaloguj ¤ programy ¤ CopyrightHEXAGON® 2008